RASTI - Rakennustuotannon suunnittelu- ja tiedonhallintajärjestelmä

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä 

Organisaatio:

Skanska Etelä-Suomi Oy:  http://www.skanska.fi/

Muut osallistujat:

Solibri Oy:   http://www.solibri.com/
TTKK/Arkkitehtuurin medialaboratorio:   http://www.tut.fi/units/arc/aml/
TTKK/Rakennusalan tietotekniikka:   http://www.ce.tut.fi/geoinformatiikka/

Yhteyshenkilö:

Sami Heikkilä:  Sami.Heikkila@skanska.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään rakennustuotannon suunnittelu- ja tiedonhallintajärjestelmä korjausrakennusliiketoiminnan käyttöön. Projektissa tutkitaan keinoja olemassa olevan rakennuksen 3D-mallin aikaansaamiseksi suunnittelun lähtötiedoiksi, kehitetään 3D:ssä toimiva mallinnustapa valitussa ohjelmistoympäristössä sekä kehitetään menetelmiä ja ohjelmistoja 3D-suunnitteluprosessin tietojen hyödyntämiseksi rakennustuotannossa.