RINET - Rakennusalan tuotetietokannat Internetissä 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Valtion teknillinen tutkimuskeskus:   http://www.vtt.fi/

Yhteyshenkilö:

Matti Hannus:   matti.hannus@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

RINET projektissa implementoidaan Internetissä käytettävä rakennusalan tuotetietokannan prototyyppi, jolla voidaan testata ja esitellä tuotetietojen käytettävyyttä tuoteominaisuuksiin ja -vaatimuksiin pohjautuvassa tiedonhaussa. Muita hakutapoja tulevat olemaan nimikkeistöihin, avainsanoihin tai vapaaseen tekstihakuun pohjautuvat menetelmät. Prototyypissä testataan myös tuotetietojen käytettävyyttä CAE sovelluksissa. 

Projektin oma kotisivu:   http://cic.vtt.fi/projects/rinet/