Sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen rakennustuotteiden myyntitoiminnassa 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Rakennustuoteteollisuus RTT ry:   http://www.rttry.fi/

Yhteyshenkilö:

Jyrki Malmio:   jyrki.malmio@rtt.ttliito.fi

Eero Kivi:   eero.kivi@fi.pwcglobal.com 

Tiivistelmä projektista:

Syksyllä 2000 käynnistettiin hanke sähköisen liiketoiminnan hyödyntämiseksi rakennustuotteiden myyntitoiminnoissa. Hankkeen tavoitteena on selvittää e-toiminnan tuomat muutokset, mahdollisuudet ja haasteet alalla. Tämä tehdään läpikäymällä seitsemän pilottiyrityksen nykytilanne ja kartoittamalla uuden toimintatavan mahdollisuudet. Yrityksille laaditaan e-strategia ja suunnitelmat kehitystoimiksi. Rakennustuoteteollisuus RTT ry:lle projektin toteuttajana kertyy tietoaineisto ja kartta toimenpidevaihtoehdoista, joilla e-tekniikkaa voidaan hyödyntää myyntitoiminnassa. Tämä aineisto on koko jäsenkunnan käytettävissä. 

Pilottiyritykset ovat: Finnsementti Oy, Lakan Betoni Oy, Lohja Rudus Oy, Novart Oy, Optiroc Oy, Paroc Oy ja Sepa Oy. Lisäksi hankkeessa ovat mukana asiakasnäkökohtaa edustamassa Oy Alfred A. Palmberg ja NCC Finland Oy. Yritysosuus hankkeesta viedään pääosin läpi vuoden 2000 aikana ja hankkeen on määrä olla valmis jo helmikuussa 2001. Loppuraportteja tullaan hyödyntämään jäsenien koulutustarkoituksiin.