SPADEX

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

YIT-Yhtymä Oy:  http://www.yit.fi/

Yhteyshenkilö:

Jarmo Laitinen:  jarmo.laitinen@yit.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin lähtökohtana oli EU 1077, COCON ja FinnCore ja näiden projektien lopputuloksena saavutettu tuotemallipohjaisen tiedonsiirron määrittely ja pilotointi. Projekteissa määriteltiin yhteisen tiedonsiirron pohjaksi neutraalimalli, joka testattiin käytännön pilotissa VTT:n kehittämällä OXF -mallilla, joka vastaa lähinnä IFC:n Kernel/Core-mallia. Näin tuleva kehitys oli huomioitu ja SPADEX -projektissa voitiin siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli soveltamaan IFC kehitystyön tuloksia. 

Projekti jakautui neljään vaiheeseen. Vaiheessa 1 selvitettiin projektin muiden osapuolten tarvitsemat tiedot sekä IFC 1.5 -version soveltuvuus ja perusteet käytännön implementointiin. Tulos sisälsi määritykset luokille, jotka tarvitaan tiedonsiirron toteuttamiseksi. 

Vaiheessa 2 kehitettiin valmiudet hallita projektin osapuolten tarvitsemaa tietoa ja vaiheessa 3 implementoitiin vaiheissa 1 ja 2 saatujen lähtötietojen perusteella IFC 1.5 versio osaksi mukana olevien osapuolten sovelluksia. Vaiheessa 4 testattiin tiedonsiirtoa projektin osapuolten välillä. 

Projektissa saavutetut tulokset:
Projektin loppuraportti on julkaistu englanninkielisenä ja se on liitteineen saatavissa Vera-ohjelman sivulta. PDF -muotoisen raportin liitteet on linkitetty asiakirjaan.

SPADEX-projektin loppuraportti