Suomen LVI-alan tuotemallistrategian laajentaminen 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy:   http://www.take-finland.com/

Yhteyshenkilö:

Esko Tähti:   esko.tahti@take-finland.com 

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena oli luoda kansainväliset kontaktit IFC -tekijöihin ja projekteihin sekä aktivoida suomalaiset alan asiantuntijat IFC -kehitystyöhön. Painopistealueena oli Suomen LVI-teollisuuden olemassa olevan tietämyksen ja tiedon hyödyntäminen ja todellisten laitetietojen liittäminen osaksi IFC -standardia. Lisäksi projektin tulosten perusteella päätettiin tarve LVI-IFC -kehitystyön organisoinnista Suomessa ja mahdollisesta LVI-koordinoinnin tarpeellisuudesta.

Projektissa saavutetut tulokset:

Raportin perusteella todettiin, että projektin aikana kansainvälinen kehitystyö ei edistynyt niin paljon, että päätöksiä olisi voitu tehdä. Tulosten perusteella estettiin virhepanostukset.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Projekti ei olisi ollut mahdollinen ilman ohjelmaa. Ohjelma antoi selvät osoitteet, mitä tehdä ja minne mennä. Ohjelma myös auttoi päätöksen teossa olla panostamatta asiaan. Oliko se oikea ratkaisu, jää nähtäväksi.