TaloPeli - tarvemäärittelyn konsepti ja päätöksenteon tukijärjestelmä

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Käynnissä

Organisaatio:

Visual computing Oy

Yhteyshenkilö:

Petri Jyrkkä:  petri.jyrkka@talopeli.fi 

Tiivistelmä projektista:

Hankkeessa kehitetään uusi tiedonhallintakonsepti, joka sisältää tarvelähtöisen tuotetiedon hallinnan tiedon monitoimittajaympäristössä. Konseptiin perustuvat sovellukset tarjoavat käyttäjilleen hyödyllistä ja tärkeää tietoa alkuvaiheen päätöksenteon tueksi.

Talopeli-ohjelmiston kotisivu:  http://www.talopeli.fi/