Tecmi -ohjelmaprojekti

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Siimisoft Oy:  http://www.siimisoft.fi/

Yhteyshenkilö:

Hannu Ahlqvist:   hannu.ahlqvist@siimisoft.fi

Tiivistelmä projektista:

Tecmi -ohjelmaprojektin tavoitteena on aikaansaada muihin rakennusalan tietoihin kytkeytyvä ohjelmistotuote siivoustöiden ja kiinteistönhoitotöiden aika- ja kustannuslaskentaan. Ohjelmistoa voidaan soveltaa myös muuhun työn aika- ja kustannuslaskentaan. Tarkalla työn aika- ja kustannuslaskennan välineen ennakoivalla käytöllä voidaan saavuttaa huomattavia kustannussäästöjä.