Teknologiapolku älykkään tuotemallin käyttöön (IFC) 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

VTT Rakennustekniikka:   http://www.vtt.fi/rte/

Yhteyshenkilö:

Tapio Koivu:   tapio.koivu@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintaprosessit ovat muuttumassa hyvin nopeasti. Käyttäjien vaatimustaso kasvaa ja odotukset erilaistuvat. Kiinteistöjen hallinta ammattimaistuu ja korostuu. Rakentamisen on sopeuduttava tuotantolähtöisyyden sijaan tulevaisuudessa asiakaslähtöiseen toimintatapaan. 

Jotta myös tuotemalliajattelu ja siihen liittyvä yhteensopivuutta koskeva kehitystyö vastaisi tulevaisuuden haasteita, on pyrittävä systemaattisempaan tapaan käsitellä kehitystyötä. Siksi on luotava vaihtoehtoisia kehityspolkuja päätöksenteon helpottamiseksi. Näin voidaan kohdistaa liiketoimintaprosessien ja informaatiojärjestelmien kehittäminen niihin kohteisiin, jotka tuottavat suurimman hyödyn sekä käyttäjille että prosessissa toimiville yrityksille. 

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa 

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin suomenkielinen loppuraportti "Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus - Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja" PDF -muodossa:   http://www.inf.vtt.fi/pdf/tiedotteet/2002/T2161.pdf

Englanninkielisen ITcon-artikkelin "Future of Product Modeling and Knowledge Sharing in the FM/AEC Industry" abstrakti PDF muodossa:   http://www.itcon.org/2002/9/

Englanninkielinen ITcon artikkeli "Future of Product Modeling and Knowledge Sharing in the FM/AEC Industry" PDF -muodossa:   http://www.itcon.org/2002/9/paper.pdf