Tiedonhallinnan ja rakentamisprosessin kehittäminen verkottuneessa toimintaympäristössä 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Skanska Oy:  http://www.skanska.fi/

Yhteyshenkilö:

Erkki Heikkinen:   erkki.heikkinen@skanska.fi 

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään rakentamisprosessin hallinnassa tarvittavien tietojen siirtämistä suunnittelijan, urakoitsijan ja toimittajien välillä digitaalisessa muodossa Internet :ä hyödyntäen. Lisäksi kehitetään suunnitteluratkaisuja ja niiden esitystapaa sekä tuotteistetaan tuoteosatoimitusten sisältöä, jotta toteutuksen kannalta oleellisen tiedon saanti oikea-aikaisesti voidaan varmistaa. Projekti toteutetaan yhteistyössä materiaali- ja tuoteosatoimittajien kanssa.