Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: arkkitehti- ja rakennesuunnittelu sekä rakennuttaminen

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Rakennustekniikka:   http://www.vtt.fi/rte 

Yhteyshenkilö:

Arto Kiviniemi:   arto.kiviniemi@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

Kyselyt lähetettiin kaikkiaan 27 arkkitehti- ja 17 rakennesuunnittelutoimistolle, 25 rakennuttajalle tai kiinteistönomistajalle sekä 7 CAD-ohjelmistotoimittajalle. keskimääräinen vastausprosentti oli noin 37 % (28 / 76). 

Tyypillistä vastauksille oli se, että tietotekniikassa aktiiviset yritykset olivat myös aktiivisia vastaajia, joten vastaukset eivät kuvaa alan keskimääräistä tasoa vaan edustavat tietotekniikan käytössä selvästi keskimääräistä kehittyneempiä yrityksiä. Yhteinen piirre oli se, että merkittävimmäksi kehittämisen esteeksi todettiin osaamisen puute ja merkittävimmät hyödyntämättömät ominaisuudet nähtiin tietojen jakamisen ja standardoinnin sekä verkkojen käytön alueella.

Kyselyn yleistulokset ja omistajaosuus - MS PowerPoint 4.0, 206 kB:   http://cic.vtt.fi/vera/document/ateneum/omistaja.ppt