Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: rakennusyritysten tietotekniikan nykytila ja kehittämistavoitteet 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

NCC Finland Oy:   http://www.ncc.fi/

Yhteyshenkilö:

Riitta Takanen:   riitta.takanen@puolimatka.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tutkimuksessa selvitettiin rakennusyritysten lähtökohdat ja odotukset teknologiaohjelmalle. Rakennusyritysten kommentit jaettiin pk-yritysten ja isojen rakennusyritysten näkemyksiin. 

Isojen rakennusyritysten tilanne ja tarpeet selvitettiin kyselylomakkeistolla, jota täydennettiin haastatteluin ja yhteenvetotilaisuudessa, jossa yritykset olivat mukana. Pk-yritysten osalta käytettiin Atk-Kumppanit Oy:tä, joka oli tehnyt RTK:n toimeksiannosta raportin nykytilanteesta. Raportin lisäksi tietoja täydennettiin.