Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: talotekniikka

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:   http://www.granlund.fi/

Yhteyshenkilö:

Reijo Hänninen:   reijo.hanninen@granlund.fi 

Tiivistelmä projektista:

Esiselvityksessä lähetettiin kysely 56 talotekniikka-alan yritykselle, joista vastasi 34 %. Lisäksi haastateltiin 15 avainhenkilöä henkilökohtaisesti. Talotekniikka-alan yritykset olivat edustettuina sekä urakoitsija-, teollisuus-, kauppa- että konsulttisektoreilta. 

Yritykset, jotka olivat jo aikaisemmin olleet mukana kehitysprojekteissa ja jotka olivat aikaisemmin tehneet tietotekniikkaan liittyvää omaa kehitystä, olivat huomattavasti aktiivisemmin mukana kuin ko. aihepiiristä kauempana olevat yritykset. Vastaavasti LVI- ja rakennusautomaatio alan yritykset olivat aktiivisempia kuin sähköalan yritykset. Näin selvitys ei kuvaa koko Suomen talotekniikka-alan yritysten käsityksiä vaan tietotekniikan kehityksessä jo aikaisemmin mukana olleiden, aktiivisten yritysten näkemyksiä. 

Koko talotekniikka-ala koostuu suuresta joukosta keskimäärin pieniä yrityksiä ja kentän laajuus ja "pirstaloituneisuus" on vaikeuttanut kehitystyötä. Vastaavasti sekä urakointi- että suunnitteluyritysten muutaman suurimman yrityksen jälkeen yrityskoko on hyvin pieni ja sitä kautta mahdollisuudet omaan kehitykseen melko huonot. 

Tutkimuksen varsinaisena tekijänä toimi Pekka Metsi. 

Tulokset - PDF dokumenttina