Tietotekniikan maastouttaminen työmaalle

Projektin tyyppi: Yrityshanke 
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Rakennusliike U.Lipsanen:  http://www.lipsanen.com/

Yhteyshenkilö:

Matti Lipsanen:  matti.lipsanen@lipsanen.com

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on mallintaa PK-rakennusliikkeen mahdollisuuksia hyödyntää nykytilanteessa saatavilla olevia tietoteknisiä ratkaisuja ja kartoittaa niiden hyödyntämisen vaatimia panostuksia koulutuksen ja asenneilmapiirin muokkauksen suhteen.

Projektissa saavutetut tulokset:

Välilliset vaikutukset:

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille: