Tilaajatoiminnan ohjeistus ja tiedonhallinnan menetelmäkehitys atk:n hyötykäytön tehostamiseksi kiinteistöalalla

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:   http://www.rakli.fi/

Yhteyshenkilö:

Heikki Sätilä:   heikki.satila@rakli.fi

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena on kehittää yleissuositus rakentamisen osapuolille kiinteistötiedon luomisen, tallentamisen, käytön ja päivittämisen osalta. Tietokantaa tarkastellaan rakennuttamisen ja omistamisen, rakennusvarallisuuden ylläpidon sekä tilankäytön eli käyttäjän näkökulmista. Suunnittelu- ja urakkavaiheen osapuolet osallistuvat toteutusasiakirja- ja vastuumallien laadintaan tietotekniikan hyödyntämisen näkökulmasta. Tiedonhallintaa tarkastellaan sekä kiinteistötiedon olemuksen että kiinteistötiedon organisoinnin näkökulmista.

Projektissa saavutetut tulokset:

Kehitystyössä työstettiin kiinteistötiedon hankintaohjetta. Sovittiin keskeisen CAD-ohjeen tasosta ja sisällöstä sekä sen ohjelmisto-kohtaisesta tarkennuksesta. Kiinteistötiedon hallinnasta eli kiinteistöjen tietojohtamisesta laadittiin luonnos RAKLIn strategiaa täydentämään ja jäsenkunnan informaatioteknologian hyötykäyttöä tehostamaan.

Ohjeistotietoa: tietojohtaminen, CAD-ohje, IT-organisoinnin toteutus, tilakäsitteen tarkastelua, IT-rajapintamäärittely on RAKLIn Internet-sivuilla http://www.rakli.fi/TDM/

Välilliset vaikutukset:

Kehitysprojektin tuloksia käytetään hyväksi tilaajien IT-organisaation ohjeistuksessa sekä eri suunnittelualojen tehtäväkuvausten ja pelisääntöjen atk-kauden versioiden laadinnassa. Projekti on osaltaan nopeuttanut rakenteeltaan avoimen IFC-perustaisen kiinteistötiedon syntymistä, käyttöönottoa, tilaajien toimeksiantojen täsmentymistä ja siten koko kiinteistö- ja rakennusklusterin palveluliiketoimintojen tehostumista.

Projektissa syntyneet opinnäytteet, julkaisut ja artikkelit

Kehitystyön aikana osallistuttiin seuraavien hankkeiden ohjaukseen:

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Ilman Vera-ohjelmaa kehityshanketta ei olisi syntynyt.