TIMI - Tietotekniikan hyödyt talonrakentamisessa 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

ToCoMan Oy:   http://www.tocoman.com/

Yhteyshenkilö:

Esko Enkovaara:   esko.enkovaara@tocoman.com 

Tiivistelmä projektista:

Kehitysprojektin tavoitteena oli tuottaa menetelmä, jolla voidaan luokitella rakennusalan yritysten informaatioteknologian taso sekä kehittämisestä saatavat kustannus-, laatu- ja aikahyödyt. Projektissa arvioitiin ko. menetelmän avulla muutamissa piloteissa senhetkinen IT taso sekä kehittämisen kustannus-, laatu- ja aikahyödyt. 

Projekti päättyi toukokuussa 1998.

TIMI - Tietotekniikan hyödyt, Esko Enkovaara, Aarni Heikkonen, Timo Taiponen & Mika Lautanala, suomenkielinen versio CIB-W78 esityksestä

TIMI-projekti - Tietotekniikan hyötyjen mittaaminen, Esko Enkovaara, Veran vuosiseminaari 1998

 TIMI - Benefits of IT in Construction, Mika Lautanala, Esko Enkovaara, Aarni Heikkonen & Timo Taiponen, CIB-W78 Conference paper (in English)

TIMI - Benefits of IT in Construction, Mika Lautanala, Esko Enkovaara, Aarni Heikkonen & Timo Taiponen, CIB-W78 Conference presentation (in English)