TTKK:n 3D-mallien hyödyntäminen kiinteistöjärjestelmissä 

Projektin tyyppi: Yrityshanke 
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Tilat Oy:  http://www.tilat.net/

Yhteyshenkilö:

Simo Kortesaari:  simo.kortesaari@tilat.net

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään Tampereen Teknillisen Korkeakoulun 3D-mallinnusjärjestelmän tuottaman tiedon pohjalta valmis korkeatasoinen kiinteistöhallinnan lopputuote. Tavoitteena on kiinteistön geometrian ja tiedon hankinta paikan päältä käytettäväksi kiinteistönhallintajärjestelmissä.