Tuotannon, alihankinnan ja urakoinnin tietoverkottaminen 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Iin Fasadi Oy:  http://www.iinfasadi.fi/

Yhteyshenkilö:

Tuomo Heikkilä:  fasadi@iinfasadi.fi

Tiivistelmä projektista:

Iin Fasadi on puurakenteisia elementtejä valmistava yritys. Tuotantolaitokset sijaitsevat Iissä ja tuotteiden päämarkkina-alue on Etelä-Suomi. Vientiä yrityksellä on Saksaan. 

Projektin tavoitteena on lähi- ja etäverkkojen avulla nopeuttaa ja helpottaa sekä yrityksen sisäistä että yhteistyöyritysten kanssa käytävää tiedonsiirtoa. Kehitettävästä yrityksen sisäisestä tilauskannan hallintajärjestelmästä tulee yhteistyöyrityksiin etäverkkoyhteys, jonka avulla voidaan siirtää piirustuksia, materiaalitilauksia sekä muita tilauksiin liittyviä asiakirjoja.

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektin merkittävin tulos oli tilauskannan hallintajärjestelmän luominen. Järjestelmän avulla pystymme aikatauluttamaan kasvavat tuotantomäärät ja niihin liittyvät alihankinta- ja muut prosessit.

Projektin toteutuksen tulokset mahdollistavat tuotantomäärien hallitun kasvun toteuttami-sen ja työpaikkojen lisäämisen.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Teknologiaohjelman taloudellinen ja konsultointituki oli ratkaisevan tärkeä projektin toteutuksen kannalta. Ilman Tekesin tukea olisi projektin toteuttaminen näin kattavana jäänyt toteuttamatta.