Tuotemallisovellusten (IFC/STEP) toteutusvaihtoehdot ja liitäntärajapinnat

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Valtion teknillinen tutkimuskeskus:   http://www.vtt.fi/

Yhteyshenkilö:

Kalevi Piira:   kalevi.piira@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena on selvittää IFC/STEP- tuotetietoteknologioiden (tuotetietomallit, menetelmät, IFC- rajapintaan tehdyt kaupalliset ohjelmistot, IFC/STEP- kehitystyökalut) hyödyntämismahdollisuudet ja mahdolliset liitäntärajapinnat (lähiverkko, internet, tietokannat, multimedia, globaalisesti hajautetut ratkaisut, yrityskohtaiset tuotetietomallilaajennukset). Hanke on demonstraatiopainotteinen.