Tuotemallin ja 4D-esitystavan pilotointi todellisessa rakennusprojektissa

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt  

Organisaatio:

Senaatti-kiinteistöt:  http://www.senaatti.com/

Muut osallistujat:

Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:   http://www.granlund.fi/ 
YIT-Yhtymä Oy:   http://www.yit.fi/
CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) Stanford University, California:   http://www.stanford.edu/group/CIFE/

Yhteyshenkilö:

Seppo Lehto:  Seppo.Lehto@senaatti.com

Tiivistelmä projektista:

Pilotoidaan tuotemallin ja IFC:n hyväksikäyttöä todellisessa rakennusprojektissa. Tutkitaan tuotemallin hyödyntämistä rakennuksen käyttönoton ja käytön aikana. 

Tavoite 1: Pilotoidaan rajatuilta osin tilaajan ja käyttäjän vaatimusten määrittelyjä siten, että tuotemalli-esitystapaa voitaisiin käyttää esisuunnitteluvaiheesta alkaen. 

Tavoite 2: Käytetään tuotemallia projektin tiedonvaihdossa eri osapuolten valillä projektipankin kautta. 

Tavoite 3: Analysoidaan 4D- esitystavan ja tuotemallin avulla visuaalisesti hankkeen etenemistä koko rakennusprosessin ajan. (4D = rakennuksen 3D malliin liitetään aika). 

Projektissa saavutetut tulokset:

Stanfordin yliopiston CIFE-instituutin tekemä englanninkielinen loppuraportti, jossa käydään varsin seikkaperäisesti lävitse projektin sisältöä ja uusista tuotemallipohjaisista työkaluista saatuja käytännön kokemuksia.

Projektin oma kotisivu:   http://www.tkksali600.net/