Uuden sukupolven paikkatietojärjestelmät

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

Viasys Oy:  http://www.viasys.com/

Yhteyshenkilö:

Heikki Halttula:  Heikki.Halttula@viasys.com 

Tiivistelmä projektista:

Kaikki tuotteet liittyvät yhdyskuntainfrastruktuurin ylläpitoon lähinnä kunnallisilla toimialoilla. Tuotteistusprojektit toteutetaan käyttäen yhtenäistä paikkatietopohjaista tiedonhallintaratkaisua (Oracle Spatial), jolloin eri sovellusten hallitsemia tai tuottamia paikka- ja ominaisuustietoja voidaan käyttää muiden järjestelmien tukitietoina ilman konversioita. 

Tuotteet toteutetaan laatujärjestelmämme mukaisina kehitysprojekteina. Tuotteiden toiminnallisuus pohjautuu aiemmissa projekteissa tehtyihin määrittelyihin (KATUREKISTERI) tai nykyisten tuotteiden toiminnallisuus ja perusratkaisut saatetaan ajanmukaiselle tasolle (REGION, KURE2000) käyttäen uusinta tai lähitulevaisuudessa käytettävissä olevaa teknologiaa.