VALE - Value Extracted from Virtual Value Chain 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Käynnissä  

Organisaatio:

YIT-Rakennus Oy:   http://www.yit.fi/

Muut osallistujat:

Sonera Living Oy:   http://www.sonera.com/
CIFE (Center of Integrated Facility Engineering, Stanford University ):   http://www.stanford.edu/group/CIFE/

Yhteyshenkilö:

Jarmo Laitinen:   jarmo.laitinen@yit.fi 

Tiivistelmä projektista:

Jokainen yritys kilpailee tänään kahdessa eri maailmassa: fyysisessä ja virtuaalisessa. Fyysinen maailma koostuu käsin kosketeltavista resursseista, kun virtuaalinen taas koostuu informaatiosta. Hallitsemalla kummatkin maailmat yritys pystyy luomaa tehokkaasti lisäarvoa asiakkaalleen. Huomattavaa kuitenkin on, että fyysisessä ja virtuaalisessa maailmassa lisäarvoa luovat prosessit ovat erilaisia ja siten asettavat haasteita yritysten organisaatioille. 

Kilpailu rakennusteollisuudessa, kuten muillakin toimialoilla, tulee siirtymään yhä enemmän virtuaalisen arvoketjun puolelle. Yritys joka pystyy luomaan tehokkaasti lisäarvoa informaatiota jalostamalla, saavuttaa etulyöntiaseman kansainvälistyvillä markkinoilla. 

Hankkeen tavoitteina on:

Laajentaa mukana olevien yritysten aikaisempaa tietoutta virtuaalisesta arvoketjusta ja informaation jalostusprosessista rakennusteollisuudessa Kartoittaa ratkaisumalleja asiakkaan informaatiotarpeiden tyydyttämiseksi nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa eri yritysten ja asiakkaiden väliset rajat ovat hämärtyneet Luoda kontakteja Piilaakson alueen rakennus-, informaatio- ja tietoliikenneteknologian yrityksiin tulevaisuuden yhteistyöprojekteja varten. 

Hankkeen tulokset toimivat pohjana teknologia- ja liiketoimintastrategioiden suunnittelulle kummassakin yrityksessä. Tulosten antamien suuntaviivojen mukaan yritykset voivat tuotteistaa tehokkaasti nykyistä, vahvaa osaamistaan rakennusteollisuuden virtuaalisesta arvoketjusta tulevaisuuden tuotteiksi ja palveluiksi. Lisäksi projektin ansiosta on mahdollista saada konkreettisia yhteistyöhankkeita paikallisten, korkean teknologian yritysten kanssa.