Verkko FM kiinteistörekisteri

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Miragel Oy:  http://www.miragel.fi/

Muut osallistujat:

Kupari Solutions Oy:  http://www.kupari.fi/
Sky-Data Oy:  http://www.sky-data.fi/

Yhteyshenkilö:

Mika Pihlajamäki:  mika.pihlajamaki@miragel.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa on tarkoitus kehittää usean toimittajan yhteistyönä tuote, jolla voidaan hallita kattavasti suurten kiinteistönomistajien kiinteistötiedot. Ohjelmiston osat ovat Kupari Solutions Oy:n tilahallintaohjelma, Miragel Oy:n kiinteistöhallintaohjelma ja Sky-Data Oy:n vuokrahallintaohjelma. 

Ohjelmien integrointi perustuu OLE/ActiveX teknologiaan soveltaen ESPRIT hankkeessa 22217 SIMBA laadittuja rajapintamäärityksiä. Lisäksi ohjelmat saatetaan toimimaan INTERNET/INTRANET ympäristössä. Ohjelmiin rakennetaan IFC rajapinta, jonka avulla suunnitteluvaiheen tiedot voidaan siirtää suoraan ohjelmien lähtötiedoiksi.