Virtual Project 2000: Rakennus- ja sähkösuunnittelun uuden ohjelmistosukupolven kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

AIO Group Oy:  http://www.aiogroup.fi/

Yhteyshenkilö:

Jukka Kaleva:  jukka.kaleva@aiogroup.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään kansainvälisen IFC-rakennusosamäärityksen mukaisia AutoCAD- ja AutoCAD LT-pohjaisia CAD-sovelluksia rakennus- ja sähkösuunnitteluun.Nämä käsittävät täysin uuden kokonaan olioteknologiaan perustuvan arkkitehti- ja rakennussuunnittelusovelluksen sekä osin oliopohjaiset sovellukset keskus- ja piirikaavio- sekä sähkösuunnitteluun. 

Sovellusten oma luokkarakenne on riippumaton IFC:n luokkahierarkiasta. IFC-yhteensopivuus toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa julkaistavissa ohjelmaversioissa, IFC tietorakenne on passiivisesti osa sovellusten tietorakennetta. Toisessa vaiheessa IFC otetaan aktiiviseksi, vaihtoehtoiseksi tiedonsiirtoformaatiksi, jolloin IFC-tiedostojen luku ja kirjoitus sekä IFC-ilmentymien konvertointi sovellusten ilmentymiksi voidaan tehdään haluttaessa.