Virtual Project 2000: Rakennustuotannon uuden ohjelmistosukupolven kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

ToCoMan Oy:  http://www.tocoman.com/

Yhteyshenkilö:

Esko Enkovaara:  esko.enkovaara@tocoman.com 

Tiivistelmä projektista:

Tavoitteena on kehittää tuotemalliajatteluun perustuva rakennushankkeen määrätiedon tuottamista, kustannuslaskentaa, hankintatoimea ja tuotannon suunnittelua palveleva ohjelmistokokonaisuus. 

Keskeisiä lähtökohtia ohjelmiston kehittämiselle on yhteistyö ViP Gropin yritysten välillä (arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelu sekä kiinteistönpito). Lisäksi kehitystyö nojaa IFC-mallin mukaisten tietojen tulkintaan.