VIRAPS - Virtuaalinen asunto 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Taideteollinen korkeakoulu:  http://www.uiah.fi/

Muut osallistujat:

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto:   http://hki.fi/
Asuntosäätiö:   http://www.asuntosaatio.fi/
Etelä-Suomen YH-Rakennuttajaosuuskunta:   http://www.yhrak.fi/esy/
Future Home Institute:   http://www.futurehome.org/
Lipa-Betoni Oy:   http://www.lipa-betoni.fi/
NCC Puolimatka Oy:   http://www.ncc.fi/
Sato-Yhtymä Oyj:   http://www.sato.fi/
VVO Rakennuttaja Oy:   http://www.vvo.fi/
YIT Yhtymä Oyj:   http://www.yit.fi/ 

Yhteyshenkilö:

Jan Verwijnen:   jverwij@uiah.fi

Tiivistelmä projektista:

VIRAPS -hankkeen tarkoituksena kehittää asukaslähtöistä rakennussuunnittelua hyödyntäen tietotekniikan tarjoamia uusia mahdollisuuksia ja parantaa yleisesti kommunikaatiota koko rakennusprosessissa. Hankkeessa kehitetään järjestelmä, joka yhdistää kaikki asuntorakentamisen toimijat: viranomaiset, rakennuttajat, urakoitsijat, suunnittelijat, rakennusosa- ja huonekaluvalmistajat, materiaalintuottajat, kiinteistövälittäjät, markkinointikanavat ja kuluttajat. 

Projektissa kehitettävä tietojärjestelmä rakennetaan pääosin olemassa olevista, yleisesti saatavilla ja käytössä olevista komponenteista, kuten paikkatietojärjestelmät, 3D-suunnittelu, virtuaalitodellisuus, tyyppiratkaisukirjastot sekä mallipohjainen kustannuslaskenta ja toteutetaan Internet-sovelluksena. 

Lopullisessa muodossaan järjestelmä antaa asukkaalle mahdollisuuden valita haluamassaan kohteessa mieleisensä asuntotyyppi ja suunnitella asuntonsa sisätilat, niiden materiaalit ja kiintokalusteet toiveidensa mukaisesti, koko ajan tietoisena valintojen kustannusvaikutuksista. VIRAPS -järjestelmä toimittaa tiedon asukkaan valinnoista niiden toteuttamisesta vastaaville prosessin toimijoille. 

Projektin pilottihanke toteutetaan Helsingin kaupungin Arabianrannan alueella. 

Projektin oma kotisivu:   http://viraps.uiah.fi/

Projektin Internet-demo