VIRIL - havainnollistamisen uudet tekniikat rakentamisessa 

Projektin tyyppi: Tutkimushanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

VTT Rakennustekniikka:   http://www.vtt.fi/rte

Muut osallistujat:

University of Strathclyde, Skotlanti:   http://www.strath.ac.uk/
Stanford University, USA:   http://www.stanford.edu/

Yhteyshenkilö:

Kalle Kähkönen:   kalle.kahkonen@vtt.fi 

Tiivistelmä projektista:

VIRIL projektissa (1998 - 2000) peryhdyttiin uuden tyyppisiin tietokonemalleihin rakennushankkeiden ja niiden osien havainnollistamiseen soveltamalla ns. Virtual Reality -teknologiaa (VR). VR-mallit mahdollistavat rakennuksen tai rakentamisen tarkastelun tavalla, jossa luontevalla ja lähes todellisuutta vastaavalla tavalla voidaan tarkastella rakennusta, sen osia ja rakentamista. VIRIL projektin päätotettaja oli VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka. Hankkeen toteutukseen osallistuivat myös Fortum Engineering Oy ja YIT Yhtymä Oyj.

Fortum Engineering Oy:   http://www.fortum.fi/
YIT Yhtymä Oyj:   http://www.yit.fi/

Projektissa saavutetut tulokset:

Projektissa saavutettuja päätuloksia esitellään tarkemmin englanniksi projektin omilla kotisivuilla

Rakennuskohteen toteutuksen VR-mallit

Toteutettiin toteutettu 4D-malli YIT:n Koy Itämerenkatu 3:n projektista. Mallissa voidaan tarkastella rakennusprosessin tilannetta haluttuna ajankohtana sekä liikkua kohteessa täysin vapaasti. Mallin avulla pystyttiin tekemään hyöty-kustannusanalyysi VR-teknologian käytössä rakennustyömaan tarpeisiin.. Malli on tuonut paljon koti- ja ulkomaista näkyvyyttä sekä VTT:lle että YIT:lle. Malli on osoittanut suuntaa 4D mallintamisen jatkokehittämiselle sekä VTT:lle että YIT:llä. Valmiin tuotteen (rakennus, tehdas) VR-mallit Tutkiusraportissa Olemassa olevien rakennusten 3D mallintamisen teknologiat, esitetään fotogrammetrian tarjoamat vaihtoehdot, joita ovat: 

Uudet 3D näyttö- ja esitysteknologiat

Projektissa perehdyttiin erilaisiin 3D -esitysteknologioihin. Kuvauksia ja linkkejä erilaisista ratkaisuista löytyy VIRIL-projektin kotisivuilta

Etäläsnäolo eli Telepresence

Etäläsnäolon toteutukseen valittiin VTT Tietotekniikassa kehitetty MVQ-teknologia. MVQ-teknologialla voidaan lähettää reaaliaikaista videokuvaa Internettiin. Kuva ja ohjaimet ovat java-appletilla. Järjestelmä on riippumaton datan siirtoreitistä. Siirtoon voidaan käyttää gsm-puhelimia, modeemi- tai isdn-yhteyttä. Käyttäjille annetaan www-osoite, josta kuvaa voidaan katsoa ja myös manipuloida. Käyttäjä voi kääntää, zoomata ja loitontaa kameraa. Projektissa spesifioitiin, hankittiin ja kokeiltiin etäläsnäolon pilotointilaitteistoa.

MPQ-teknologia:http://www.vtt.fi/tte/samba/projects/mvq/

Artikkeleita

4D-Virtuaalimalli rakennusprojektin tuotannonsuunnittelussa
- Projektitoiminta Vol. XXII, No. 2/1999
- Jarkko Leinonen, Kalle Kähkönen
- VTT Building Technology

Improving communication in construction projects with the aid of virtual reality technology
- Conference paper in PMI '99, Philadelphia 11.10.1999
- Kalle Kähkönen and Jarkko Leinonen
- VTT Building Technology

New construction management practise based on the virtual reality technology
- Conference paper in ASCE Construction Congress VI, 22.2.2000, Orlando, USA,
- Leinonen Jarkko, Kähkönen Kalle
- VTT Building Technology

Virtual Oral History
Conference paper in XI International Oral History Conference, Crossroads of History: Experience, Memory, Orality June 15-19, 2000 Istanbul, Turkey
Kathleen Moore, Helsinki University & Jarkko Leinonen, VTT Building Technology

Virtual Reality as a Teaching Tool: Computer Assisted Language Learning taken one step further
- Conference paper in ESSE5-2000, The Fifth Conference of the European Society for the Study of English
- August 25-29, 2000, Helsinki, Finland
- Kathleen Moore, Helsinki University & Jarkko Leinonen, VTT Building Technology

New construction management practise based on the virtual reality technology
- Chapter of the book published by Prentice Hall
- Leinonen Jarkko, Kähkönen Kalle, Hemiö Tero
- VTT Building Technology
- Retik Arkady, Layden Andrew
- University of Strathclyde

Advanced communication technology as an enabler for improved construction practice
- Proceedings of the CIB World Building Congress 2001, 2 - 6 April 2001 Wellington New Zealand
- Kähkönen Kalle, Leinonen Jarkko
- VTT Building Technology 

Projektin oma kotisivu:   http://cic.vtt.fi/4D/