Vuorovaikutteisen suunnittelun www-palvelu 

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Matrex Oy:   http://www.matrex.fi/

Yhteyshenkilö:

Tapani Särkkä:   tapani.sarkka@matrex.fi 

Tiivistelmä projektista:

Projektissa kehitetään yhdyskuntasuunnitteluhankkeen Internet-pohjaisen tiedotus- ja vuoropuhelujärjestelmän peruskonsepti. Konseptin laadinnassa tutkitaan järjestelmän Internet-toteutuksen teknisiä kysymyksiä, WWW-palvelun tuotannon ja lopputuloksen laadun tekijöitä ja sähköisen viestinnän ja vuoropuhelun mahdollisuuksia ja huonoja puolia suunnitteluhankkeen eri intressiryhmille. Konseptia testataan muutamalla pilotilla.