WWW-FM Kiinteistönhallintajärjestelmä 

Projektin tyyppi: Yrityshanke
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

Rakennuttajapalaute Rapal Oy:  http://www.rapal.fi/

Yhteyshenkilö:

Tuomas Kaarlehto:  tuomas.kaarlehto@enef.fi

Tiivistelmä projektista:

Projektin tavoitteena on kehittää markkinoille globaalisesti (WWW) toimiva FM-tuote, jonka avulla asiakas voi helposti ylläpitää tietoja, budjetoida ja tulostaa raportteja FM-järjestelmästä, riippumatta siitä missä päin maailmaa käyttäjä fyysisesti sijaitsee. Kokonaistavoitteena on kehittää dynaaminen internet-käyttöliittymä, josta ohjelman eri moduleita hallitaan. Yhteys palvelimella olevaan tietokantaan otetaan selaimelta, jolloin tietokantaan ja kuviin tehdyt muutokset ovat reaaliajassa kaikkien tarpeellisten osapuolten käytössä. 

Ohjelmaan kuuluvia moduleja ovat: 

Hallintamoduli

Perusmoduli, jota kaikki muut modulit käyttävät. 

Kuvamoduli

Kuvamodulin tavoitteena on kehittää WWW-pohjainen kuvaliittymä, jossa voitaisiin käsitellä ja päivittää kuviin liitettyä datatietoa sekä värittää kuvia niihin liitettyjen datatietojen pohjalta. 

Kustannusmoduli

Kustannusmodulin tavoitteena on luoda kiinteistöjen kustannustiedon WWW-pohjainen raportointi- ja budjetointijärjestelmä.

Tila-organisaatio -moduli

Tila-organisaatio -modulissa datatietoja voidaan käsitellä ilman kuvaliittymää. 

Raportointimoduli 

Erilaisten raporttien hallinta WWW-tulosteita varten.