YIT Smart Housing-konseptin kehittäminen

Projektin tyyppi: Yrityshanke  
Status 10/2002: Päättynyt

Organisaatio:

YIT-Yhtymä Oy:  http://www.yit.fi/

Yhteyshenkilö:

Antti Torkki:  antti.torkki@yit.fi

Tiivistelmä projektista:

YIT-SMART -ohjelman tavoitteena on tuotteistetut talotekniikan kokonaisratkaisut. Ratkaisujen avulla uudistetaan YIT Koti brandiä ja tuotetaan vaihtoehtoja myös muiden yritysten käyttöön, kuten yleishyödyllisten rakennuttajien aravalainoitettuun tuotantoon. Tämän tuotekehitysohjelman tavoitteena on tuottaa palveluprosesseja myös vientiin. Kantavana ajatuksena taloteknisten ratkaisujen tuotteistamisessa on, että tulevat asukkaat pääsevät itse vaikuttamaan taloteknisten järjestelmien varustelutasoon (ominaisuuksiin). Kantavana ajatuksena on myös, että taloteknisten järjestelmien varustelutasoa pystytään muuntamaan ja täydentämään jälkikäteen joustavasti.

Kehityshankkeen 1. vaiheen tavoitteena on kehittää nykyisin kaupallisesti saatavissa olevaan tuoteteknologiaan pohjautuva YIT-SMARTHousing - kokonaisjärjestelmän konsepti (1. sukupolven järjestelmätuoteperhe).

Osatavoitteina on määrittää vaatimukset järjestelmäkonseptin tuotekehitystyötä varten, määrittää kehitettävän konseptin 1. sukupolven järjestelmätuoteperheen ratkaisut, kehittää järjestelmävaihtoehtojen ominaisuusperustainen luokittelu- ja valintamenetelmä, analysoida alustavasti vaihtoehtoisten järjestelmien ominaisuuksien vaatimustenmukaisuus ja laatia YIT-SMARTHousing -kokonaisjärjestelmän vuoden 2003 loppuun ulottuva tuotekehitysohjelma.

Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan verkottunut tutkimusyhteistyöryhmä, joka yhdessä kehittää ja tuotteistaa tarvittavat ominaisuuksiin perustuvat teknologiset ratkaisut. Tutkimusyhteistyöryhmään tulee kuulumaan myös pk-sektorin yrityksiä nk. pk-partnering yrityksiä. Keskeisimmät huomioon otettavat ja arvotettavat ominaisuudet ovat olosuhteet ja palvelut asuintiloissa, taloteknisten järjestelmien energiatehokkuus sekä taloteknisten järjestelmien käytön hallinta ja käyttöliittymät.

Projektissa saavutetut tulokset:

Järjestelmäkonseptien tuotteistusprosessin asiakirjaratkaisut

Välilliset vaikutukset:

PK-sektorille laitevalmistusta tukevaa informaatiota ja markkinoiden laajentumista.

Teknologiaohjelman vaikutus ja lisäarvo projektille:

Tietoisuus tuotemallikehityksen nykytilasta