PROJEKTIT

Vera -teknologiaohjelmaan kuuluvat projektit on luokiteltu seuraavasti: 

Kirjaimet projektin nimen edessä:

1. Ohjelmistotuotteet

T = tutkimusprojekti

2. Palvelutuotteet

Y = yritysprojekti

3. Prosessien ja menetelmien kehittäminen

4. Perusteknologioiden ja osaamisen kehittäminen

5. Selvitykset ja raportit


Ohjelmistotuotteet

Y MUST - MUlti-tier in Sophisticated Testing Project Solibri Oy
Y ParmaCAD - Rakentamisprosessin järjestelmätyökalut elementtitoimittajan näkökulmasta Parma Betonila Oy
Y TaloPeli - tarvemäärittelyn konsepti ja päätöksenteon tukijärjestelmä Visual computing Oy
Y INTCON - Älykäs ohjelmisto betonielementtien suunnitteluun ja valmistukseen Tekla Oyj
Y ProcuNet - Avoimiin rajapintoihin perustuva rakentamisen sähköinen kaupankäynti Artemis Finland Oy
Y Bild-IT - Integrated Software Design Tool for the HVAC Industry Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Y IFC Next Step Eurostepsys Oy
Y JOINT - Teräsrakenteiden liitosten mitoitusohjelmiston kehittäminen Teräsrakenneyhdistys ry TRY, NICESteel- kehitysohjelma
Y IFC-Check, IFC-pohjaisen tuotemallin analysointi, tuotteistusprojekti Solibri Oy
Y NetModeler Enterprixe Software Ltd.
Y INTPRO - Rakennesuunnittelun uuden sukupolven integroitu ohjelmistoperhe Tekla Oyj
Y KIPI - Grafiikka Komartek Oy
Y IFC ToolboX -projekti Eurostepsys Oy
Y KAIMA - Yritystietämyksen kerääminen IFC-pohjaisen tuotemallin analysointiin Solibri Oy
Y BS-LCA - Talotekniikan elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta tuotemallipohjaisesti Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Y IFC-standardin mukainen CAD-ohjelmisto Jidea Oy
Y BS-PRO - Talotekniikan toteutusprosessin informaatioteknologian hallinta tuotemallipohjaisesti Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Y WWW-FM Kiinteistönhallintajärjestelmä Rakennuttajapalaute Rapal Oy
Y QNS - Quality Network on Site / Työmaan laatuverkko Jyväsdata Oy
Y TIKLI - Tietopankin käyttöliittymäohjelman kehittäminen Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy
Y KIPI - Integroitu tuoteperhe Komartek Oy
Y Scale-CAD Parma Betonila Oy
Y Verkko FM vuokrahallinta Sky Data Oy
Y Verkko FM kiinteistörekisteri Miragel Oy
Y Verkko FM tilahallinta Kupari Solutions Oy
Y Linkki - sähköalan suunnittelusovellusten integrointityökalun ja suunnittelumetodiikan kehittäminen Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
Y Pipemodeler kehitysprojekti Cadex Software Oy Ltd
Y Ohjelmistorajapinnat suunnittelun, rakentamisen, markkinoinnin ja kiinteistönhallinnan väliseen tiedonsiirtoon Jidea Oy
Y Virtual Project 2000: ELVIS 2000 Progman Oy
Y Virtual Project 2000: Rakennus- ja sähkösuunnittelun uuden ohjelmistosukupolven kehittäminen AIO Group Oy
Y Virtual Project 2000: Kiinteistönpidon ohjelmisto Viatek-Yhtiöt Oy
Y Virtual Project 2000: LVIS-tuotannon uuden ohjelmistosukupolven kehittäminen Tietovalli Oy
Y Virtual Project 2000: Rakennustuotannon uuden ohjelmistosukupolven kehittäminen ToCoMan Oy

Palvelutuotteet

Y Talotekniikan tiedonhallintaohjelmiston kehittäminen ALMA Software Oy
Y ILCon - Tiedon Elinkaari (Information Lifecycle in Construction Industry) Buildercom Oy
Y Koti-Optimi pientalon rakentamisen selainpohjainen hallintajärjestelmä Suorakanava Oy
Y Rakentamisen hankepartneri TektonSolutions Oy
Y Kiinteistön suunnittelu- ja käyttövaiheen välisen tiedonsiirron mahdollisuudet VES Virtual Enterprise Systems Oy
Y Rakennus- ja sisustustarvikealan tuotekoodistoprojekti Rasi ry
Y Uuden sukupolven paikkatietojärjestelmät Viasys Oy
Y Rakennuttamisprojektin tiedonhallintasovellus Rakennuttajatoimisto CMC Oy
Y Integroitu tiedonhallinta asiakkaalta CNC ohjatulle ohutteräsrungon tuotantojärjestelmälle Rosette Systems Oy
Y Datasoft-DIME -hintaseurantapalvelu Komartek Oy
Y Viraps 3b - koerakentamishanke Asuntosäätiö
Y Product data management of ventilation components from manufacturer's point of view Halton Oy
Y Rakennustuotannon yhteistoimintatoteutuksen digitaalinen raportointi SRV Viitoset Oy
Y Kolmannen sukupolven LVI-tarviketiedoston kehittäminen LVI-tietokeskus
Y BQM - Rakennuksen määrätiedon hallintajärjestelmä ToCoMan Oy
Y Kiinteistön elinkaaritiedon kokonaistaloudellinen hallinta JP-Talotekniikka Oy
Y BASE-KuHa - Kiinteistöhoidon kuntohallintaohjelmisto Uudenmaan Valvontamestarit Oy
Y R.E.I.N - Kiinteistöalan sähköinen myynti- ja markkinointijärjestelmä Kiinteistöalan tietopalvelut R.E.I Oy
Y Vuorovaikutteisen suunnittelun www-palvelu Matrex Oy
Y Integroitu suunnitteluprojekti pienissä ja keskisuurissa suunnittelutoimistoissa Suomen RaksaNet Oy
Y Tecmi-ohjelmaprojekti Siimisoft Oy
Y Tuotannon, alihankinnan ja urakoinnin tietoverkottaminen Iin Fasadi Oy
Y 3D-mallien hyödyntäminen kiinteistöjärjestelmissä Tilat Oy
Y TOTU - Tieto osaksi tuotetta Onninen Oy
Y Integroitu tarjouslaskentajärjestelmä hirsitaloteollisuuteen Niemenharjun Puujalostus Oy
Y KURNET - Kunnallisen rakentajan extranet Jyväsdata Oy
T VIRAPS - Virtuaalinen asunto Taideteollinen korkeakoulu
Y PESU-ohjelma Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen Oy
Y FACI - Facility Management Integration Ruokosuo Arkkitehdit Oy
Y IMIT - Information Management in the ThermoNet Delivery Chain - ThermoNet -toimitusprosessin tiedonhallinta ABB Installaatiot Oy

Prosessien ja menetelmien kehittäminen

T Pro IT - Rakennusteollisuuden tuotemallitietoprosessit Rakennusteollisuus RT ry
Y eHankintatoimi - e-kaupan hyödyntäminen rakennusalan urakointiyrityksien hankintatoimessa Jydacom Oy
T Mass.A - Massakustomointi asuntorakentamisessa Taideteollinen korkeakoulu / Future Home Instituutti
Y BS-Nordic - Pohjoismainen malli talotekniikan asiakaslähtöiselle suunnitteluprosessille, tiedonhallinnalle ja työkalujen kehitykselle Insinööritoimisto Olof Granlund Oy
T Käyttöikäsuunnittelu käytännön menettelytavaksi VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Y RASTI - Rakennustuotannon suunnittelu- ja tiedonhalintajärjestelmä Skanska Etelä-Suomi Oy
Y Rakennustyomaan varaston kiertonopeus Rakennusliike U. Lipsanen Oy
Y YIT Smart Housing-konseptin kehittäminen YIT Yhtymä Oyj
T eLEGAL - Specifying legal terms of contract in ICT environment (IST-1999-20570) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y Tuotemallin ja 4D-esitys tavan pilotointi todellisessa rakennusprojektissa Senaatti-kiinteistöt
T Renoir - Riskienhallinnan työkalu kiinteistönhallintaan Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y Rakentamisen virtuaalimalli Skanska Oy
Y ETAP - Elementtiteollisuuden automatisointiprojekti Euroquest Oy
Y Lapin Vera Rovaniemen teollisuuskylä Oy
Y MittaMalli99 - Määrälaskennan kehittäminen standardimallien avulla NCC Finland Oy
Y SPADEX YIT Yhtymä Oyj
Y Rakentamisen kauppatiedon siirron välineet verkostotaloudessa CM-Systems Oy
Y Muutosten hallinta rakennusprojektissa Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy
Y Tietotekniikan maastouttaminen työmaalle Rakennusliike U.Lipsanen
T ELSEWISE - European Large Scale Engineering Wide Integration Support Effort Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y Tiedonhallinnan ja rakentamisprosessin kehittäminen verkottuneessa toimintaympäristössä Skanska Oy
Y ProPlan: Production Planning System YIT Yhtymä Oyj
Y RECO: Reengineering of Construction - Rakentamisen viitemalli YIT Yhtymä Oyj
Y SUMA: Supply Management by Product Concept YIT Yhtymä Oyj
Y FINNCORE: Construction Process Reengineering YIT Yhtymä Oyj
Y Tilaajatoiminnan ohjeistus ja tiedonhallinnan menetelmäkehitys atk:n hyötykäytön tehostamiseksi kiinteistöalalla Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry
Y Rakenne- ja geosuunnittelijan Ratas-käsikirja Rakennustietosäätiö

Perusteknologioiden ja osaamisen kehittäminen

T IFC-tuotemallien kehittäminen LVIS-järjestelmien simulointiin BS8-yhteistyössä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
T PC-VR - PC teknologiaan perustuva virtuaalitodellisuus VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
T BS-VE - Rakennustietojen kolmiulotteinen visualisointi virtuaaliympäristössä TKK, Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio
T IFC Model Server Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y PCC-IFC - Precast Concrete Construction IFC -projekti Suomen Betonitieto Oy
Y Matrix Viasys Oy
T Rakennustietojen kolmiulotteinen visualisointi virtuaaliympäristössä TKK, Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio
T BS2000-LVI-laitteiden tuotemallien ylläpito sekä tuotedatan jakelu CAD- ja laskentaohjelmiin Satakunnan ammattikorkeakoulu
T Osmos - Open System for Inter-enterprise Information Management in Dynamic Virtual Environments Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T MoPo - Models for the Construction Process Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T IAI/IFC-tuotemallien määrittäminen taloteknisten järjestelmien toimivuuden validointiin - IAI BS-7 Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T FinnST-1 - IAI ST-1 Steel frame construction -projektin suomalainen osuus Teräsrakenneyhdistys TRY
T RINET - Rakennusalan tuotetietokannat Internetissä Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T Kiinteistönpidon verkottuneet tietojärjestelmät Tampereen teknillinen korkeakoulu
T VIRIL - havainnollistamisen uudet tekniikat rakentamisessa Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T Diplomityörengas Tampereen teknillinen korkeakoulu
Y IAI:n kansainvälisen teknisen sihteerin tehtävät ToCoMan Oy
T Suomen IAI Forum Valtion teknillinen tutkimuskeskus

Selvitykset ja raportit

T Mittauksiin ja piirustuksiin perustuvien tuotemallien IFC -soveltuvuus Tampereen teknillinen korkeakoulu
Y Esiselvitys rakentamisen prosessien hallintatyökalun luomiseksi TektonSolutions Oy
Y Sähköisen liiketoiminnan hyödyntäminen rakennustuotteiden myyntitoiminnassa Rakennustuoteteollisuus RTT ry
T Teknologiapolku älykkään tuotemallin käyttöön (IFC) Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y ProCE - Sähköisen tiedonsiirron ympäristö usean osapuolen projektissa Suomen RaksaNet Oy
Y VALE - Value Extracted from Virtual Value Chain YIT-Rakennus Oy
T URAK - Uudet teknologiat rakennusklusterissa Taideteollinen korkeakoulu
T Suomalaisen rakennusalan tietotekniikan mahdollisuudet Japanin ja Kiinan markkinoilla - esiselvitys Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y Rakennus- ja sisustustarvikealan tuotekoodiston laatimisen esiselvitysprojekti Rasi
Y Kiinteistötietojen kerääminen ja hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnassa Rakennuttajapalaute Rapal Oy
T Kiinteistönomistajan tietojärjestelmän strateginen kehittäminen Vaasan teknillinen oppilaitos
T Kiinteistöjohdon informaatiojärjestelmän rakentaminen -esitutkimus Kiinteistötalouden instituutti ry
Y Rakentamisen tietotekniikan kehittämiskeskus - valmisteluprojekti Rakennustietosäätiö
Y Suomen LVI-alan tuotemallistrategian laajentaminen Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy
T TIMI - Tietotekniikan hyödyt talonrakentamisessa ToCoMan Oy
T SCENIC - Support Centres Network for IT in Construction Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T Tuotemallisovellusten (IFC/STEP) toteutusvaihtoehdot ja liitäntärajapinnat Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Y LVI-tarviketiedoston tietoverkkojärjestelmä Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy
T Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: rakennustuoteteollisuus Eurostepsys Oy
T Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: arkkitehti- ja rakennesuunnittelu sekä rakennuttaminen Valtion teknillinen tutkimuskeskus
T Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: rakennusyritysten tietotekniikan nykytila ja kehittämistavoitteet NCC Finland Oy
T Tietoverkottunut rakennusprosessi, esiselvitys: talotekniikka Insinööritoimisto Olof Granlund Oy