Vuosiseminaari 19.11.1998

Tietoverkottumisen yhteinen kieli

Vuosiseminaarin teemana oli rakennuksen tietoja käsittelevien tietokoneohjelmistojen yhteinen kieli, IFC (Industry Foundation Classes) sekä se mitä hyötyjä informaatioteknologia voi prosessin eri vaiheisiin tuoda. IFC on kehitteillä oleva maailmanlaajuinen teollisuusstandardi, joka mahdollistaa tietojen hyödyntämisen eri ohjelmistojen välillä. Suomalainen kehityspanos tässä työssä on merkittävä ja myös eräät suomalaiset ohjelmistot ovat ensimmäisten joukossa hyödyntämässä standardia. Seminaarissa esiteltiin kehitystyön ja ohjelmistojen nykytilannetta sekä niiden antamia mahdollisuuksia.

Valokuvia tilaisuudesta
12:00-12:15 Tilaisuuden avaus Veli-Pekka Saarnivaara Tekes
12:15-12:30 Vera-ohjelman tilanne - ensimmäiset kaksi vuotta Arto Kiviniemi VTT
12:30-12:45 IAI Development Status Richard See Visio Corporation
12:45-13:00 IAI Implementation Status Rasso Steinmann Nemetschek
13:00-13:45 IFC ohjelmistojen esittely  Reijo Hänninen Olof Granlund Oy
13:45-14:15 Kahvitauko
14:15-15:00 SPADEX-projekti - IFC projektin läpiviennissä Jarmo Laitinen YIT-Yhtymä Oyj
15:00-15:30 TIMI-projekti - Tietotekniikan hyötyjen mittaaminen Esko Enkovaara ToCoMan Oy
15:30-16:00 Mitä omistajat voivat hyötyä IFC:stä Seppo Lehto Valtion Kiinteistölaitos
16:00-16:10 Tekesin rahoitus Vera projekteille - ohjelmaan pääsee vielä mukaan Mika Lautanala Tekes
16:10-16:30 Loppukeskustelu