TEKES

Tekes on yritysten ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja tuotekehitysprojektien rahoittaja ja aktivoija. Tekesin toiminta tähtää yhteiskunnan hyvinvointiin, viennin kasvuun ja teollisen pohjan laajentamiseen. Tekes on mukana luomassa uusia yrityksiä ja työpaikkoja.

Tekesin toimipisteet ovat Helsingissä ja neljässä kaupungissa ulkomailla. Eri puolilla Suomea sijaitsevat TE-keskusten teknologiayksiköt tarjoavat Tekesin palveluja osana Tekesin verkostoa.

Toiminta-ajatus

Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan tulee monipuolistaa tuotantorakenteita ja kasvattaa tuotantoa ja vientiä sekä luoda perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Visio

Teknologian ja osaamisen monipuolinen hyödyntäminen on Suomen korkean hyvinvoinnin perusta. Tekes on osa maailman parasta innovaatioympäristöä, joka luo edellytykset elinkeinoelämän kansainväliselle menestymiselle, vakaalle kasvulle ja kestävälle kehitykselle.

Tekes
PL 69, (Kyllikinportti 2), Länsi-Pasila
00101 Helsinki
Puh. 0105 2151, Fax. (09) 694 9196
Asiakasneuvonta: tekes@tekes.fi
Virallinen posti: kirjaamo@tekes.fi

http://www.tekes.fi